Thành ngữ Việt Nam bằng tranh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thành ngữ Việt Nam bằng tranh
  • Mã ISBN: 978-604-56-7158-0
  • Tác giả: Mai Hương biên soạn, T-Books minh họa
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lâm Hồng Diệp
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Đại Mai 226 Bạch Đằng, Q. Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in Sao việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Thành ngữ Việt Nam bằng tranh

Về tác giả: Mai Hương biên soạn, T-Books minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: