Thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-76-1981-8
  • Tác giả: TS. Phạm Khắc Lịch – TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Vũ Văn Bái
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH và quảng cáo Tân Thành Phát, số 4b ngõ 486 đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH và Quảng cáo Tân Thành Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: TS. Phạm Khắc Lịch – TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: