Thao thức chuyện nghề

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thao thức chuyện nghề
  • Mã ISBN: 978-604-959-521-9
  • Tác giả: Trần Đăng Mậu
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Trần Đăng Mậu. Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
  • Nơi in: Cty TNHH Song Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/01/2020

Thông tin về sách: Thao thức chuyện nghề

Về tác giả: Trần Đăng Mậu

Tìm mua sách nếu có bán: