Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời (Tư duy bằng cách đặt câu hỏi để thay đổi cuộc đời bạn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời (Tư duy bằng cách đặt câu hỏi để thay đổi cuộc đời bạn)
  • Mã ISBN: 978-604-9813-17-7
  • Tác giả: Tiến sĩ Marilee Adams
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt – 478 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời (Tư duy bằng cách đặt câu hỏi để thay đổi cuộc đời bạn)

Về tác giả: Tiến sĩ Marilee Adams

Tìm mua sách nếu có bán: