Thay đổi phương thức bán hàng theo mô hình inbound – Inbound Selling

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thay đổi phương thức bán hàng theo mô hình inbound – Inbound Selling
  • Mã ISBN: 978-604-58-9951-9
  • Tác giả: Brian Signorelli
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP. HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/02/2020

Thông tin về sách: Thay đổi phương thức bán hàng theo mô hình inbound – Inbound Selling

Về tác giả: Brian Signorelli

Tìm mua sách nếu có bán: