Thay đổi tư duy hãy cứ phi lý đi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thay đổi tư duy hãy cứ phi lý đi
  • Mã ISBN: 978-604-77-7763-1
  • Tác giả: Rod Judkins
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Thay đổi tư duy hãy cứ phi lý đi

Về tác giả: Rod Judkins

Tìm mua sách nếu có bán: