Thay thói quen Đổi cuộc đời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thay thói quen Đổi cuộc đời
  • Mã ISBN: 978-604-84-4375-7
  • Tác giả: Nguyễn Chu Nam Phương (Fususu)
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Huỳnh Yên Trầm My
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Chu Nam Phương-Số 4 Bùi Bằng Đoàn, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in gia định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Thay thói quen Đổi cuộc đời

Về tác giả: Nguyễn Chu Nam Phương (Fususu)

Tìm mua sách nếu có bán: