Thấy tình thế giới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thấy tình thế giới
  • Mã ISBN: 978-604-977-062-3
  • Tác giả: Thanh Thủy
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: 12 Điện Biên Phủ – P25 – Bình Thạnh – Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Kim An Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Thấy tình thế giới

Về tác giả: Thanh Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: