Thầy trò bên trang thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thầy trò bên trang thơ
  • Mã ISBN: 978-604-9894-27-5
  • Tác giả: Đào Nam Sơn- Nguyễn Thị Minh Thông
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Chí Hoan
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Tp Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Thầy trò bên trang thơ

Về tác giả: Đào Nam Sơn- Nguyễn Thị Minh Thông

Tìm mua sách nếu có bán: