The 3rd International Conference on Business SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONNECTED AGE

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The 3rd International Conference on Business SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONNECTED AGE
  • Mã ISBN: 978-604-79-2326-7
  • Tác giả: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Open University
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Trần Thị Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Hương Huy n(Nhà sách Kinh tế)n490B Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, TP. Hồ CHí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in Quan Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: The 3rd International Conference on Business SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONNECTED AGE

Về tác giả: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Open University

Tìm mua sách nếu có bán: