The Big Wave

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Big Wave
  • Mã ISBN: 978-604-9856-57-0
  • Tác giả: Illustrated by Anna Crema, Stefanella Ebhardt
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang; Trần Ngọc Thương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; Đ/c: 148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: CTy TNHH MTV in Báo Nhân dân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: The Big Wave

Về tác giả: Illustrated by Anna Crema, Stefanella Ebhardt

Tìm mua sách nếu có bán: