The Face (Tập 06/2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Face (Tập 06/2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9833-88-5
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH DV – Tư vấn TT The Face. Đc: 7/3/4/10 Thành Thái, P.4, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV ITAXA
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: The Face (Tập 06/2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: