THẾ GIỚI ẢO, THƯƠNG HIỆU THẬT – (Bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân thành công trên nền tảng mạng xã hội)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: THẾ GIỚI ẢO, THƯƠNG HIỆU THẬT – (Bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân thành công trên nền tảng mạng xã hội)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6500-3
  • Tác giả: Gary Vaynerchuk
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha – Số 6 ngách 117/71 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: THẾ GIỚI ẢO, THƯƠNG HIỆU THẬT – (Bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân thành công trên nền tảng mạng xã hội)

Về tác giả: Gary Vaynerchuk

Tìm mua sách nếu có bán: