Thế giới xung quanh bé: Phương tiện giao thông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thế giới xung quanh bé: Phương tiện giao thông
  • Mã ISBN: 978-604-9870-47-7
  • Tác giả: Trần Diệu An
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách TBGD Đức Trí. 16B Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Thế giới xung quanh bé: Phương tiện giao thông

Về tác giả: Trần Diệu An

Tìm mua sách nếu có bán: