The Right It – Ý tưởng đúng đắn chắc chắn thành công (Thông tin trên bìa: logo HarperCollins Publishers)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Right It – Ý tưởng đúng đắn chắc chắn thành công (Thông tin trên bìa: logo HarperCollins Publishers)
  • Mã ISBN: 978-604-931-974-7
  • Tác giả: Alberto Savoia
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông 1980 Books 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: The Right It – Ý tưởng đúng đắn chắc chắn thành công (Thông tin trên bìa: logo HarperCollins Publishers)

Về tác giả: Alberto Savoia

Tìm mua sách nếu có bán: