The Sale of a Life Time – Thương vụ để đời – Cú đổ vỡ siêu bong bóng 2017 – 2019 sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào. (Tái bản lần thứ hai)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Sale of a Life Time – Thương vụ để đời – Cú đổ vỡ siêu bong bóng 2017 – 2019 sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào. (Tái bản lần thứ hai)
  • Mã ISBN: 978-604-922-704-2
  • Tác giả: Harry S. Dent, Jr
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách điện tử Lộc – LEBI (353/27 Nguyễn Duy Dương, P4, Q10, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: The Sale of a Life Time – Thương vụ để đời – Cú đổ vỡ siêu bong bóng 2017 – 2019 sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào. (Tái bản lần thứ hai)

Về tác giả: Harry S. Dent, Jr

Tìm mua sách nếu có bán: