The walking dead – Thảm họa xác sống 4 – Title phụ: The heart’s desire (Ghi chú: Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The walking dead – Thảm họa xác sống 4 – Title phụ: The heart’s desire (Ghi chú: Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
  • Mã ISBN: 978-604-88-9411-5
  • Tác giả: Cliff Rathburn, Robert Kirkman – Minh họa: Charlie Adlard
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Cty CP zGroup – Nhãn sách Uranix – 106 Yết Kiêu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: The walking dead – Thảm họa xác sống 4 – Title phụ: The heart’s desire (Ghi chú: Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)

Về tác giả: Cliff Rathburn, Robert Kirkman – Minh họa: Charlie Adlard

Tìm mua sách nếu có bán: