Theseus and the Minotaur

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Theseus and the Minotaur
  • Mã ISBN: 978-604-9856-63-1
  • Tác giả: Illustrated by stefano Misesti, Retlold by Richard Northcott
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang; Trần Ngọc Thương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; Đ/c: 148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: CTy TNHH MTV in Báo Nhân dân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Theseus and the Minotaur

Về tác giả: Illustrated by stefano Misesti, Retlold by Richard Northcott

Tìm mua sách nếu có bán: