Thi Thanh – tập 14

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thi Thanh – tập 14
  • Mã ISBN: 978-604-74-3725-2
  • Tác giả: Câu lạc bộ Thi Thanh, Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Lê Phương Quý
  • Đối tác liên kết: Trương Vạn Thành, Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà, số 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
  • Nơi in: CT TNHH in Đông Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Thi Thanh – tập 14

Về tác giả: Câu lạc bộ Thi Thanh, Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: