Thiện, Ác và Smartphone

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiện, Ác và Smartphone
  • Mã ISBN: 978-604-53-6435-2
  • Tác giả: TS. Đặng Hoàng Giang
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP In Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Thiện, Ác và Smartphone

Về tác giả: TS. Đặng Hoàng Giang

Tìm mua sách nếu có bán: