Thiên nhiên kì thú: Chung tay vì các loài động vật nguy cấp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiên nhiên kì thú: Chung tay vì các loài động vật nguy cấp
  • Mã ISBN: 978-604-2-18508-0
  • Tác giả: Lời: Pavla Hanáčková Minh hoạ: Linh Dao
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Thiên nhiên kì thú: Chung tay vì các loài động vật nguy cấp

Về tác giả: Lời: Pavla Hanáčková Minh hoạ: Linh Dao

Tìm mua sách nếu có bán: