Thiết kế bài giảng tiếng Việt 3, Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiết kế bài giảng tiếng Việt 3, Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-55-4778-6
  • Tác giả: Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Trại cb, Phạm Thị Thu Hà
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Công ty CP in và PHS Việt Nam; Số 18 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in khoa học công nghệ mới (HN)
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Thiết kế bài giảng tiếng Việt 3, Tập 1

Về tác giả: Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Trại cb, Phạm Thị Thu Hà

Tìm mua sách nếu có bán: