Thiết kế bài giảng Toán 4, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiết kế bài giảng Toán 4, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-55-5682-5
  • Tác giả: Nguyễn Tuân
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Công ty CP in và PHS Việt Nam; Số 18 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Khoa học Công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Thiết kế bài giảng Toán 4, tập 1

Về tác giả: Nguyễn Tuân

Tìm mua sách nếu có bán: