Thiết kế một cuộc đời đáng sống – Designing your life

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiết kế một cuộc đời đáng sống – Designing your life
  • Mã ISBN: 978-604-58-4271-3
  • Tác giả: Bill Burnett & Dave Evans
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Sướng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Thiết kế một cuộc đời đáng sống – Designing your life

Về tác giả: Bill Burnett & Dave Evans

Tìm mua sách nếu có bán: