Thiết kế nội thất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiết kế nội thất
  • Mã ISBN: 978-604-80-4242-4
  • Tác giả: Sun Young Kim; Võ Thành Thiên; Ju Yeon Kim; Trần Thị Hạ Quyên; Trần Vạn Chí
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Nguyễn Thọ Việt
  • Đối tác liên kết: KOICA (Hàn Quốc); Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (Việt Nam); Soongsil Univerrsity (Hàn Quốc);
  • Nơi in: CTCP in Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Thiết kế nội thất

Về tác giả: Sun Young Kim; Võ Thành Thiên; Ju Yeon Kim; Trần Thị Hạ Quyên; Trần Vạn Chí

Tìm mua sách nếu có bán: