Thiết kế thuốc trên P-glycoprotein – Yếu tố đề kháng thuốc của tế bào ung thư – Sách chuyên khảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiết kế thuốc trên P-glycoprotein – Yếu tố đề kháng thuốc của tế bào ung thư – Sách chuyên khảo
  • Mã ISBN: 978-604-66-4228-2
  • Tác giả: ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- BỘ MÔN HÓA DƯỢC Chủ biên: PGS.TS. Thái Khắc Minh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Từ Thành Trí Dũng
  • Đối tác liên kết: PGS.TS. Thái Khắc Minh- số 43 Đường số 42, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
  • Nơi in: in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Thiết kế thuốc trên P-glycoprotein – Yếu tố đề kháng thuốc của tế bào ung thư – Sách chuyên khảo

Về tác giả: ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- BỘ MÔN HÓA DƯỢC Chủ biên: PGS.TS. Thái Khắc Minh

Tìm mua sách nếu có bán: