Thính học lâm sàng – Bệnh tai giữa – Chẩn đoán và xử trí nâng cao

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thính học lâm sàng – Bệnh tai giữa – Chẩn đoán và xử trí nâng cao
  • Mã ISBN: 978-604-66-3729-5
  • Tác giả: PGS.TS.BS. Đặng Xuân Hùng
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Trần Thúy Hồng
  • Đối tác liên kết: PGS.TS.BS. Đặng Xuân Hùng; 1105 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: CT cp in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Thính học lâm sàng – Bệnh tai giữa – Chẩn đoán và xử trí nâng cao

Về tác giả: PGS.TS.BS. Đặng Xuân Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: