Thịnh vượng tài chính tuổi 30 – Tập 2: Đã bán được 750,000 bản tại châu Á; bậc thầy tài chính dạy bạn bí kíp sống cả đời không thiếu tiền

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thịnh vượng tài chính tuổi 30 – Tập 2: Đã bán được 750,000 bản tại châu Á; bậc thầy tài chính dạy bạn bí kíp sống cả đời không thiếu tiền
  • Mã ISBN: 978-604-9945-61-8
  • Tác giả: Deuk – Seong, Go
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Thịnh vượng tài chính tuổi 30 – Tập 2: Đã bán được 750,000 bản tại châu Á; bậc thầy tài chính dạy bạn bí kíp sống cả đời không thiếu tiền

Về tác giả: Deuk – Seong, Go

Tìm mua sách nếu có bán: