Thơ cho thiếu nhi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thơ cho thiếu nhi
  • Mã ISBN: 978-604-9847-11-0
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng, 110D Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Thơ cho thiếu nhi

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: