Thơ Như

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thơ Như
  • Mã ISBN: 978-604-974-396-2
  • Tác giả: Phan Như
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Phan Văn Chạy, 31/57 Hai Bà Trưng, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty CP in Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Thơ Như

Về tác giả: Phan Như

Tìm mua sách nếu có bán: