Thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và các tỉnh năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và các tỉnh năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-913-913-0
  • Tác giả: Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản -143 Hồ Đắc Di, P. Quang Trung, Quận Đống Đa, HN
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Phú Hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và các tỉnh năm 2019

Về tác giả: Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: