Thông tin Chăn nuôi heo – Tập 127

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thông tin Chăn nuôi heo – Tập 127
  • Mã ISBN: 978-604-9909-21-4
  • Tác giả: Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn – Việt
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn – Việt; Đ/c: Số 6 Hưng Thái 1, P.Tân Phong, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in quân độ 2
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Thông tin Chăn nuôi heo – Tập 127

Về tác giả: Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn – Việt

Tìm mua sách nếu có bán: