Thông tin lý luận & thực tiễn Trường Chính trị Đồng Nai – Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Năm 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thông tin lý luận & thực tiễn Trường Chính trị Đồng Nai – Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Năm 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-52-8624-1
  • Tác giả: ThS. Lê Thị Cát Hoa (Chủ biên), Trường Chính trị Đồng Nai
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Võ Thị Thanh Hiếu
  • Đối tác liên kết: Trường Chính trị Đồng Nai – Khu phố 2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
  • Nơi in: Cty Thiên Ngôn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Thông tin lý luận & thực tiễn Trường Chính trị Đồng Nai – Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Năm 2019)

Về tác giả: ThS. Lê Thị Cát Hoa (Chủ biên), Trường Chính trị Đồng Nai

Tìm mua sách nếu có bán: