Thông tin lý luận và thực tiễn – Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phòng miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thông tin lý luận và thực tiễn – Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phòng miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)
  • Mã ISBN: 978-604-84-5120-2
  • Tác giả: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai-58 Đường Lê Thánh Tôn, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai
  • Nơi in: in Đầu tư PT GD Gia Lai
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Thông tin lý luận và thực tiễn – Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phòng miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)

Về tác giả: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Tìm mua sách nếu có bán: