Thực hành bệnh tim mạch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành bệnh tim mạch
  • Mã ISBN: 978-604-66-4148-3
  • Tác giả: GS.TS. Nguyễn Lân Việt
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/03/2020

Thông tin về sách: Thực hành bệnh tim mạch

Về tác giả: GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Tìm mua sách nếu có bán: