Thực hành Mĩ thuật 5 tập 2. Theo định hướng phát triển năng lực

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Mĩ thuật 5 tập 2. Theo định hướng phát triển năng lực
  • Mã ISBN: 978-604-9919-06-0
  • Tác giả: Trần Tùng – Lê Huy
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Thực hành Mĩ thuật 5 tập 2. Theo định hướng phát triển năng lực

Về tác giả: Trần Tùng – Lê Huy

Tìm mua sách nếu có bán: