Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi toán 3 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi toán 3 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9901-02-7
  • Tác giả: PGS.TS. Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên) – Đỗ Trung Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Thanh Hoa
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn TMDV Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi toán 3 – Tập 2

Về tác giả: PGS.TS. Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên) – Đỗ Trung Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: