Thử sức trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán theo định hướng đánh giá năng lực học sinh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thử sức trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán theo định hướng đánh giá năng lực học sinh
  • Mã ISBN: 978-604-0-15137-7
  • Tác giả: Lê Thế Tùng (chủ biên) – Nguyễn Mạnh Đạt
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hồ Quang Vinh, Nguyễn Anh Quân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc_Công ti Cổ phần In Phúc Yên- Đường Trần Phú – Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/10/2019

Thông tin về sách: Thử sức trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán theo định hướng đánh giá năng lực học sinh

Về tác giả: Lê Thế Tùng (chủ biên) – Nguyễn Mạnh Đạt

Tìm mua sách nếu có bán: