Thú tội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thú tội
  • Mã ISBN: 978-604-9879-97-5
  • Tác giả: Minato Kanae
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với Nhã Nam/ Đc: 59 – Đỗ Quang – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Thú tội

Về tác giả: Minato Kanae

Tìm mua sách nếu có bán: