Thú trấn mộ – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thú trấn mộ – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-80-3942-4
  • Tác giả: Thái Tuấn
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Phát; Bùi Hữu Lộ
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Bạch MinhnĐịa chỉ: P804, Tầng 8, Tòa nhà VET, số 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Waka.vn; CTCP Bạch Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Thú trấn mộ – Tập 1

Về tác giả: Thái Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: