Thực hành Âm nhạc 4 – Tập 1 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Âm nhạc 4 – Tập 1 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20270-3
  • Tác giả: Võ Thị Xuân Phượng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Hằng Mơ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In – PHS – TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260 Hùng Vương – P.An Xuân – Tp.Tam Kì -T. Quảng Nam – Việt Nam. Cơ sở in: 260 Hùng Vương – P.An Xuân – Tp.Tam Kì -T. Quảng Nam – Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Thực hành Âm nhạc 4 – Tập 1 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4)

Về tác giả: Võ Thị Xuân Phượng

Tìm mua sách nếu có bán: