Thực hành Chính tả 5 – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Chính tả 5 – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-20287-1
  • Tác giả: Nguyễn Đình Vĩnh, Nguyễn Minh Hùng, Phan Quang Thân, Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Xuân Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP HTINVEST- Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ in 157 Tôn Đức Thắng- P Hòa An- Q Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng. Cơ sở in: 157 Tôn Đức Thắng- P Hòa An- Q Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Thực hành Chính tả 5 – Tập 1

Về tác giả: Nguyễn Đình Vĩnh, Nguyễn Minh Hùng, Phan Quang Thân, Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: