Thực hành kĩ năng sống lớp 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành kĩ năng sống lớp 1
  • Mã ISBN: 978-604-54-6171-6
  • Tác giả: Lưu Thu Thuỷ, Trần Thị Tố Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy Linh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Thực hành kĩ năng sống lớp 1

Về tác giả: Lưu Thu Thuỷ, Trần Thị Tố Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: