Thực hành luyện viết 2 – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành luyện viết 2 – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-54-5419-0
  • Tác giả: Trần Mạnh Hưởng
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Ứng Quốc Chỉnh; Đặng Minh Thúy
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Đầu tư và phát triển GD Đại Đức Phong, 55/218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Thực hành luyện viết 2 – Tập 1

Về tác giả: Trần Mạnh Hưởng

Tìm mua sách nếu có bán: