Thực hành Mĩ thuật 1 Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Mĩ thuật 1 Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-78-9299-0
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Toản – Phạm Ngọc Tới
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Cồ Thanh Tuấn
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Đại Đức Phong-Số: 55/218 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Thực hành Mĩ thuật 1 Tập 1

Về tác giả: Nguyễn Quốc Toản – Phạm Ngọc Tới

Tìm mua sách nếu có bán: