Thực hành Mĩ thuật 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Mĩ thuật 6
  • Mã ISBN: 978-604-9851-96-4
  • Tác giả: Phạm Ngọc Tới, Trịnh Đức Minh
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Cồ Thanh Tuấn
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Đại Đức Phong-Số: 55/218 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Thực hành Mĩ thuật 6

Về tác giả: Phạm Ngọc Tới, Trịnh Đức Minh

Tìm mua sách nếu có bán: