Thực hành phát triển kĩ năng tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi (Quyển 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành phát triển kĩ năng tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi (Quyển 1)
  • Mã ISBN: 978-604-2-15302-7
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Phạm Thị Hà
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In& Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Thực hành phát triển kĩ năng tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi (Quyển 1)

Về tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Phạm Thị Hà

Tìm mua sách nếu có bán: