Thực hành thiền định

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành thiền định
  • Mã ISBN: 978-604-55-4470-9
  • Tác giả: Matthieu Ricard
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách Thái Hà, trụ sở chính: 119 C5, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Thực hành thiền định

Về tác giả: Matthieu Ricard

Tìm mua sách nếu có bán: