Thực hành Tiếng Việt 3 (Theo phương pháp dạy học tích cực) – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Tiếng Việt 3 (Theo phương pháp dạy học tích cực) – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-20499-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Xuân Thị Nguyệt Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Cao Tuyết Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in Công đoàn Việt Nam. Địa chỉ in 167 Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Cơ sở in: Lô B2-02-01,B2-02-02,B2-02-07, KCN Nam Thăng Long, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Thực hành Tiếng Việt 3 (Theo phương pháp dạy học tích cực) – Tập một

Về tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Xuân Thị Nguyệt Hà

Tìm mua sách nếu có bán: