Thực hành Toán 2 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Toán 2 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9901-87-4
  • Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Thanh Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Đông Đô – Số 23, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Thực hành Toán 2 tập 2

Về tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hải Yến

Tìm mua sách nếu có bán: